Sửa chữa Lenovo LA-9901P mất nguồn

Sửa chữa Lenovo LA-9901P mất nguồn

Một anh bạn đồng nghiệp mang boar đến cho mình kiểm tra nhìn mã main thuộc dòng Lenove LA-9901P, anh bạn cho biết main không kích được nguồn, anh bạn đồng nghiệp của tôi đã không tiến hành sửa chữa,  tôi chỉ có thời gian để xem nó, anh bạn đồng nghiệp của tôi nói với tôi rằng có thể do 2 vấn đề:

1.I/O KB9012 không hoạt động

2.Sau khi ngắt kết nói PJ401 điện áo 1.8 vẫn không thay đổi.

Nhưng vấn đề ở đây là sự lầm lẫn là: sau khi ngắt kết nối PJ401, điện áp 1.8V ở phía sau và ngắt kết nối vẫn như cũ.

 Có một vấn đề với sự nghi ngờ này. Mở sơ đồ PDF ra xem  PJ401 là jum + 3VALWP đến + 3VALW và các thành phần lớn được kết nối sau 3VALW đã bị ngắt ra khỏi jum PJ401

Quá trình tìm kiếm  và cuối cùng tìm thấy từ ADP_ID, như hình dưới đây, vì vậy điều này là bình thường.

 

Vấn đề nghi ngờ số 2 đã được giải quyết , I/O được anh bạn đồng nghiệp tôi kiểm tra và tôi tiến hành kiểm tra một lần nữa và thấy có điều không bình thường.

I/O tình trạng chờ không thiếu bất cứ điều gì, một vấn đề cũng phát hiện ra rằng chân 124 của I/O chỉ 0.6V, bình thường là 1.8V, anh bạn đồng nghiệp của tôi đã thay I/O 9012 nên vấn đề nghi ngờ I/O bị loại bỏ, tôi tiến hành tìm kiếm trên sơ đồ PDF và phát hiện tụ lọc C667 và tiến hành thay thử

Điện áp vẫn khồn thây đổi, tôi tiến hành kiểm tra lại I/O 1 lần nữa và phát hiện sự ngớ ngẩn trong công việc của mình, tại chân 125 I/O không có điện áp

TôI tiến hành nối điện áp 3v về lại chân 125 I/O

Và kết quả đã thành công máy đã khởi động lên hình.

 

 

Add your comment