Sửa chữa Lenovo G465 bị vô nước

Sửa chữa Sửa chữa Lenovo G465 bị vô nước

[Model]: Lenovo G465

[Hiện tượng]:Vô nước, không chờ

Một khách hàng mang máy Lenovo tình trạng vô nước, tôi tiến hành báo mất nguồn không cần kiểm tra, sau khi báo giá, tôi tiến hành kiểm tra thấy mất chế độ chờ, tôi cho rằng boar mạch bị ăn mòn

nhìn vào boar mạch kiểm tra ic 3v5v RT8206B tôi tiến hành mở sơ đồ và kiểm tra nó

Chân số 6 VIN PU401 đo được 19v bình thường, LDO5 chân số 7 không có điện áp, chân số 7 là chân tuyến tính, đầu tiên tìm lệnh EN mở LDO và phát hiện đo thấy 0V, đo VS cũng tìm thấy 0,5V

 

tiến hành tìm nguồn của VS.

Chân PD104 được đo khoảng 19V.

 

Tại sao VS không có điện áp, trực tiếp để tìm PR121 và PR122 và phát hiện

Tiến hành thay thế 2 điện trở, nhưng vẫn không có chế độ chờ, 2 điện trở đo được khoản 19v, sau đó đo PD402 chân số 1 có 19v, VS vẫn như cũ 0V, có vẻ như đang bị đứt mạch, tiến hành nối mạch lại

Khi nguồn điện được bật trở lại, điện áp LDO5 đi ra, nhưng điện áp 3v5v tại cuộn dây không có điện áp, 3 / 5V_EN1 không đo thấy điện áp tại chân 14, chân 14 là tín hiệu MAINPWON và được kéo điện áp lên bởi VL. Điện áp VL được đo bình thường. Tiếp theo kiểm tra nguồn của MAINPWON

tìm PU101 và đo chân số 7 được tìm thấy 0v, Chân số 5 đo phải là 9v được tạo bởi cầu phân áp B + thông qua PR116 và PR119  nhưng đo tìm thấy được 0v tiến hành hành thay thế PR116 và PR119 vì bị rỉ mạch, và MAINPWON tại chân số 14 ic đã ra mất cao nhưng vẫn không có điện áp tại 3v5v ở cuộn dây, tiến hành thay thử IC mới không biết tốt hay xấu, sau khi thay thế IC nguồn 3v5v, kiểm tra đã có 3v5v ở cuộn dây, nhấn kích nguồn đã kích được nguồn.

Kích hoạt khoảng 1A, có bước nhảy nhưng không có hình, máy vẫn chưa chạy, tiến hành đo lường kiểm tra phát hiện mất nguồn video cạc đo thấy mất điện áp, nguồn video cạc bị mất điện mà dòng nhảy 1A nhịp quá lạ, tiến hành mở sơ đồ kiểm tra nguồn video cạc

Đo chân số 4 ic là khoản 5v, chân số 3 đo khoản 0.1v sai điện áp, điện áp này lấy từ B+ phải là 19v,b tiến hành đo kiểm tra thấy bị đứt mạch, tiến hành nối điện áp lại

Dòng tăng lên khoảng 2A, màn hình Lenovo đã hiện ra

Add your comment