Sửa chữa Lenovo G450 mất nguồn

Sửa chữa Lenovo G450 mất nguồn

Máy này được nhận từ một thầy giáo, thầy nói sau khi cắm USB vô bóc khói, tôi tiến hành làm biên nhận và báo giá cho thầy và tiến hành tháo ra sửa chữa.

Model: Lenovo G450 Moden board: Compal LA-5081P 


tiến hành tháo máy ra tôi thấy Fet mở nguồn USB bị đốt cháy

tôi tiến hành tháo bỏ Fet nguồn USB

Sau khi kiểm tra tôi tiến hành đo chạm phát hiện chạm 3v
Tôi chợt nhìn chíp nam và phát hiện ra chíp nam bị cháy


Tiến hành thay thế chíp nam trở kháng đã tăng lên
tôi tiến hành cắm điện vô kiểm tra chế độ chờ đã xuất hiện


Sau khi tiến hành kích nguồn máy đã lên logo


Sau đó tôi tiến hành sửa USB lại và phát hiện ra tụ lọc USB chạm tôi tiến hành thay thế
Lý do bị chạm do soket usb bị chạm
Add your comment