Sửa chữa Laptop ASUS K42JZ kích nguồn sáng đèn

Sửa chữa Laptop ASUS K42JZ kích nguồn sáng đèn


Hôm qua nhận một máy tính xách tay asus k42jz sửa nơi khác của khách hàng, các dịch vụ nhận máy và báo giá đã được thực hiện, sửa nơi khác không được ưu đãi mất giá tốt tại trung tâm công nghệ giải pháp 4.0, khách hàng mang đến cho tôi để sửa chữa, hứa hẹn sẽ là một khó khăn

tôi tiến hành tháo máy và thật ngạc nhiên khi máy sửa nơi khác, tôi bắt đầu hàn lại I/O và kiểm tra lại, bấm nút kích nguồn, một bước nhảy nhẹ 0.05A, đèn chỉ báo chế độ chờ, vì vậy tôi tiến hành kiểm tra và truy tìm, I/O cho thấy có 56 chân PM_PWRBTN  điện áp 3v , nên chíp nam không ra lệnh  SLP_S3 # và SLP_S4 # đổi tên thành PM_SUSB # và PM_SUSc # tại chân I/O, đó là chân I/O 107 và 21 chưa nhận được tín hiệu chíp nam gửi SLP_S3 # và SLP_S4 # tín hiệu, tiến hành kiểm tra tất cả điện áp chíp nam và phát hiện RTCRST# có giá trị 1v1

tôi tiến hành tháo tụ C2004 ra, điện áp lên được 3v3

tiến hành cắm điện và kích nguồn dòng lên 0.18A đứng, tiến hành đo và kiểm tra sửa nơi khác xem có đánh Pan gì không, phát hiện khối nguồn CPU có dấu hàn khò của thợ khác
tôi tiến hành đo đạt và kiểm tra thấy thấy điều kiện đầy đủ tiến hành thay IC VÀ FET CPU

kết quả thật bất ngờ máy đã hiện Logo Asus.

Add your comment