Sửa chữa Laptop Acer E5-511 mất nguồn

Sửa chữa Laptop Acer E5-511 mất nguồn


Một vài ngày trước khách mang máy Acer E5-511 tình trạng mất nguồn.

Tiến hành làm biên nhận, báo giá cho khách trước khi làm, tiến hành tháo máy ra kiểm tra, nguồn điện không đầy đủ, chế độ chờ hiện tại của 0,008 là bình thường

Acer ACER E5-511 không được hỗ trợ đầy đủ về Phương pháp / các bước sửa chữa, tôi tiến hành sửa theo kinh nghiệm của mình:
tôi tiến hành kiểm tra I/O và chép bios, không có gì thay đổi.
theo kinh nghiệm sửa chữa trong quá khứ, nghi ngờ CPU lỗichân I/O thứ 6 EC_SLP_S3 # không có điện áp nào

Kiểm tra EC_SLP_S3 # được tạo bởi chân D22 của cầu nam PMC_SLP_S3 # được chuyển đổi bằng điện trở R1025.

tôi tiến hành nối lại mạch đã bị đứt do oxi hóa

Add your comment