Sửa chữa DELL E5420 nguồn điện CPU (TON gây ra lỗi)

Sửa chữa DELL E5420 nguồn điện CPU (TON gây ra lỗi)

Hình ảnh này cũng lâu rồi lúc đó còn đi làm công cho người ta giờ có thời gian rảnh rỗi lục lại hình ảnh để viết lên đây đôi lời tâm sự.

Moden: DELL E5420

kiểu main boar: KRUG 14 UMA, Foxconn OEM, chipset HM67

DELL E5420 sửa chữa nguồn điện CPU (Hình 1)

tiến hành cấp điện vô kiểm tra dòng báo: 0.280A

Tôi tiến hành mở sơ đồ kiểm tra nguồn CPU và tìm chíp cung cấp điện CPU (MAX17411).

DELL E5420 sửa chữa nguồn điện CPU (Hình 3)

Sau đó đo MAX17411 một số chân cung cấp điện cũng bình thường, và sau đó kiểm tra các điều kiện phụ trợ IC, khi tiến hành đo TON tại chân 48 IC phát hiện thấy rằng điện áp không bình thường, chân này điện áp điểm chung + PWR_SRC kéo trực tiếp bởi hai điện trở như được hiển thị ở trên chân điện trở đo được chỉ khoảng 2V.

Sau khi đo, nó đã được tìm thấy rằng có một sự ngắt kết nối giữa điểm chung và điện trở kéo TON, và DELL E5420 không có nguồn điện CPU để sửa chữa lỗi sau khi kéo dây đồng trực tiếp đến điểm chung.

DELL E5420 sửa chữa nguồn điện CPU (Hình 6)

thật vui khi màn hình đã hiễn thị LOGO DELL

DELL E5420 sửa chữa nguồn điện CPU (Hình 7)

Add your comment