Sửa chữa Dell 5010 mất nguồn CPU

Sửa chữa Dell 5010 mất nguồn CPU

Vài ngày trước một khách hàng mang máy Dell 5010

Tình trạng kích nguồn, đèn kích nguồn sáng

Dòng báo 0.35 mất nguồn CPU,  tiến hành down sơ đồ về tìm kiếm nguồn CPU 95831

Đó điều kiện làm việc của 9531 chân 23 Vin: 19.84V,  VR on tại chân số 7 không V ( đây chính là 1 lệnh En trong nguồn CPU không có) nên nguồn CPU không hoạt động

Có 2 khả năng ghây ra: 1 chíp lỗi ( trường hợp này cũng có nhưng ít)

2: Lệnh En nguồn Cpu đang bị tác động bởi 1 IC nào đó…

Tiến hành lần theo D85V_PWRGD để tìm ra nguyên nhân mất điện áp tại chân số 7 VR on

 

Đo các điều kiện hoạt động của IC thấy rằng mất điện áp tại chân số sô PU 4802 điện áp là 0V làm nên chân số 7 mất điện áp, tiến hành lần theo 1.05VTT_PWRGD tìm thấy 2 nơi

1 đến TPS51218 tại chân số 1 IC không có điện

 

2 đến lệnh 0D75V_EN  thông qua R3710

tôi tiến hành ngắt kết nối tại R3710 và Q3704 tiến hành lần tới PU4801 chân 17 làm mất điện áp khi được kết nối, tiến hành kiểm tra điều kiện thấy đủ và tiến hành thay IC tps51216Sau khi thay thế tps51216 nguồn Cpu đã có điện áp màn hình đã sáng

Add your comment