Sửa chữa Dell 14-3442 mất nguồn

Sửa chữa Dell 14-3442 mất nguồn


Mấy ngày trước một cậu sinh viên mang máy Dell 14-3442, sau khi tiến hành kiểm tra máy và báo giá làm biên nhận để nhận máy

moden mã main 13269-1 tiến hành tiềm kiếm sơ đồ

tiến hành tháo máy kiểm tra, cắm máy cấp dòng chế độ chờ 0,12A, không thể kích hoạt được. ( không bình thường)

tiến hành đo nhanh không có điện áp 3v 5v chế độ chờ không bình thường, sau đó đo VREG3 rạ chân số 3 TPS51225 điện áp đo được 0,25v, trờ kháng đồng hồ lúc này là 25 ôm, láy tay chạm dô TPS51225 nóng phỏng tay, ( theo kinh nghiệm sửa chữa ic cấp nguồn nóng là do quá tải chứ không phải ic chết)
Tiến hành cách ly PR4532 và bật nguồn điện áp trở lại bình thường.
Sau đó kiểm tra 3D3V_AUX_S5 liên quan ban đầu, sau đó dễ dàng kiểm tra điện áp pin CMOS tiếp theo 0.10V, sau khi một điện áp pin smos là 3V (pin mới khi điện áp thử nghiệm là 3.3V), sau một vài giây và sau đó kiểm tra nó Nó đã trở thành 3.00V một lần nữa. Thú vị. Chờ một phút để kiểm tra, điện áp đã trở thành 2.45V, biết nó là 3D3V_AUX_S5 mà kéo thấp ngắn mạch RTC, điều kiện không hài lòng không thể kích hoạt.
tìm thấy một tụ điện C1122, được tìm thấy đã bị hỏng, thay thế bằng một tụ điện tốt, điện áp là tất cả bình thường.
sau khi thay tụ khác để cho ổn định lọc nguồn hơn (không nên bỏ tụ) màn hình đã lên logo
Tóm tắt: ic nóng không phải ic chết mà do tải bị chạm dẫn đến ic nóng

Add your comment